Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
$50.26
Thể loại:

Điều dưỡng

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
528 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
McEwen


Hướng dẫn thanh toán

   

Được thiết kế cho các khóa học cốt lõi được giảng dạy trong tất cả các chương trình điều dưỡng đại học, văn bản này là giáo trình hàng đầu về lý thuyết điều dưỡng hiện đại, súc tích sẵn có trên thị trường.
Nó trình bày quan điểm lịch sử về sự phát triển của lý thuyết điều dưỡng, đánh giá các khái niệm và lý thuyết phát triển và đánh giá lý thuyết, lý thuyết cấp độ trung bình, và lý thuyết được chia sẻ từ các ngành khác trong xã hội học, khoa học hành vi, và y sinh học, tập trung vào các ứng dụng của lý thuyết.
Tính năng học tập được tìm thấy trong văn bản bao gồm các nghiên cứu trường hợp và tóm tắt cuối chương giúp củng cố khái niệm cơ bản. 

TÓM TẮT
Theoretical Basis for Nursing, Third Edition
Melanie McEwen, Evelyn M. Wills
Price: $50.26
Paperback: 528 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Third, North American Edition edition (January 20, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1605473235
ISBN-13: 978-1605473239
Product Dimensions: 7 x 0.9 x 10 inches
Shipping Weight: 2 pounds

Ebook cùng danh mục

Taylor Kỹ năng lâm sàng Điều dưỡng 3e
Dược lý học Dành cho Điều dưỡng, Cách tiếp cận theo Sinh lý bệnh học 2e
Thực phẩm Và Dinh dưỡng Trị liệu 12e
Chuyển hóa Chất Dinh dưỡng
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO