Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Gây mê Tim trong Kỷ nguyên của Siêu âm 6e

Gây mê Tim trong Kỷ nguyên của Siêu âm 6e ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
$306.95
Thể loại:

Nội khoa

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
1120 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
Kaplan


Hướng dẫn thanh toán

   

Tối ưu hóa kết quả chu phẫu với tham khảo thẩm quyền của Kaplan, Gây mê tim.Tiến sĩ Joel L. Kaplan và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này giúp bạn thực hiện việc sử dụng tốt nhất các kỹ thuật mới nhất và đối mặt với những thách thức lâm sàng của bạn. 

Cho dù bạn có phải quản lý gây mê cho bệnh nhân phẫu thuật tim hay cho bệnh nhân tim không trải qua phẫu thuật tim, bạn sẽ có trong tay hướng dẫn cần thiết để tránh các biến chứng và đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân. Bên trong phiên bản này, bạn sẽ tìm thấy thông tin cập nhật về siêu âm tim qua thực quản (TEE), phẫu thuật tim xâm lấn tối thiểu/robot, thiết bị hỗ trợ tim và tim nhân tạo, máy tạo nhịp tim và điều trị đồng bộ hoá lại nhịp tim, và nhiều chủ đề mới mẻ khác. Bạn cũng có thể truy cập nội dung trực tuyến tại www.expertconsult.com, cùng với một thư viện của video TEE 2-D và 3-D và một atlas ECG.
+ Cập nhật hiểu biết về sinh lý học tim mạch và động mạch vành của bạn, và những tiến bộ mới nhất trong sinh học phân tử và cơ chế phản ứng viêm.
+ Nắm vững các phương pháp tiếp cận mới nhất đánh giá và quản lý chu phẫu, bao gồm cả các kỹ thuật chẩn đoán tiên tiến nhất.
+ Tham  khảo các kiến ​​thức mới nhất về siêu âm tim qua thực quản 2D và 3D, gây mê trong phẫu thuật tim xâm lấn tối thiểu / robot, thiết bị hỗ trợ và tim nhân tạo, máy tạo nhịp tim, điều trị đồng bộ hoá lại tim, kỹ thuật cắt bỏ, và nhiều chủ đề khác.
+ Truy cập nội dung trực tuyến đầy đủ của cuốn sách cũng như một atlas về ECG và video kỹ thuật TEE 2-D và 3-D trong thời gian thực, tại www.expertconsult.com.
+ Minh họa kỹ thuật với hơn 800 hình ảnh đầy màu sắc.
Với những cập nhật toàn diện trong lần xuất bản thứ 2, Gây mê tim Kaplan tiếp tục là tài liệu tham khảo tốt nhất trong lĩnh vực này.

TÓM TẮT
Kaplan's Cardiac Anesthesia: The Echo Era: Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online Features and Print, 6e
Joel A. Kaplan, David L. Reich, Joseph S. Savino
Price: $306.95
Hardcover: 1120 pages
Publisher: Saunders; 6 edition (April 22, 2011)
Language: English
ISBN-10: 1437716172
ISBN-13: 978-1437716177
Product Dimensions: 8.7 x 2 x 11.1 inches
Shipping Weight: 7 pounds

Ebook cùng danh mục

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
X-quang Ngực
Siêu Âm Bụng Tổng Quát
CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY - ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ
Siêu âm Tim đồ 3 chiều Thời gian thực
Nghệ thuật và Khoa học của Khám Tim lâm sàng
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO