Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Giáo trình Tâm thần học Thảm họa 2e

Giáo trình Tâm thần học Thảm họa 2e ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
$45.00
Thể loại:

Tâm thần

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
360 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
Robert J. Ursano


Hướng dẫn thanh toán

   

Xuất bản lần đầu vào năm 2007, đây là cuốn sách giáo trình đầu tiên tập trung cụ thể về tâm thần học thảm họa. Nó tập hợp các quan điểm của các chuyên gia quốc tế để cung cấp một đánh giá toàn diện về đáp ứng tâm lý, sinh học, xã hội đối với thảm họa, mô tả các can thiệp dựa trên bằng chứng lâm sàng và dịch vụ, can thiệp để đáp ứng các nhu cầu và khả năng chăm sóc và phục hồi sức khỏe tâm thần. 


Các chương giải quyết dịch tễ học của ứng phó với thiên tai, sinh học thần kinh tiếp xúc với thiên tai, các vấn đề văn hóa xã hội, can thiệp sớm và chăm sóc tư vấn tâm thần nội khoa, vai trò của các tổ chức phi chính phủ, chính sách nơi làm việc, và ý nghĩa cho việc lập kế hoạch y tế công cộng ở cấp độ của cá nhân và cộng đồng. 
Cuốn sách này tham khảo cần thiết cho tất cả những người tham gia vào việc chuẩn bị cho các sự kiện gây sang chấn tâm lý và kết quả lâm sàng và xã hội của chúng đối với việc lập kế hoạch y tế công cộng.

THÔNG TIN
Textbook of Disaster Psychiatry
Robert J. Ursano, Carol S. Fullerton, Lars Weisaeth, Beverley Raphael
Price: $45.00
Paperback: 360 pages
Publisher: Cambridge University Press; 
Reissue edition (June 30, 2011)
Language: English
ISBN-10: 0521294878
ISBN-13: 978-0521294874
Product Dimensions: 7.4 x 0.8 x 9.7 inches
Shipping Weight: 1.4 pounds

Ebook cùng danh mục

Phục hồi chức năng Bệnh Alzheimer
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO