Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Sinh lý Bệnh học Phổi Căn bản 8e

Sinh lý Bệnh học Phổi Căn bản 8e ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
$46.95
Thể loại:

Hô hấp

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
208 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
John B. West


Hướng dẫn thanh toán

   

Chuyên khảo này đồng hành với cuốn sách "West - Sinh lý hô hấp" bao quát các chức năng hô hấp bình thường và tập trung vào chức năng của phổi bệnh lý.
Sinh lý bệnh phổi: Kiến thức căn bản cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các trạng thái bệnh lý của phổi, nhấn mạnh cấu trúc và chức năng.

Ấn bản lần thứ VIII được cập nhật để bao gồm các thông tin mới về phương pháp điều trị bệnh hen suyễn, các hình ảnh X quang mới và hình ảnh hiển vi, các phần mở rộng về nhiễm trùng và ung thư, giải thích kỹ lưỡng hơn cho các câu hỏi ôn tập, và một phụ lục mới tóm tắt phương trình với các tính toán mẫu.

Đây là cuốn sách ngắn gọn cần thiết cho sinh viên Y khoa cũng như các bác sĩ Nội trú Nội và các học viên sau đại học.

THÔNG TIN
Pulmonary Pathophysiology: The Essentials
John B. West MD PhD
Price: $46.95
Paperback: 208 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 
Eighth edition (February 8, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1451107137
ISBN-13: 978-1451107135
Product Dimensions: 9 x 0.4 x 6 inches
Shipping Weight: 10.4 ounces

Ebook cùng danh mục

Sinh lý bệnh học Phổi lâm sàng 3e
Lange
Hội chứng Suy Hô hấp cấp tính: Phương pháp Tiếp cận Lâm sàng Toàn diện
Cambridge
Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh Lồng ngực 5e
Chẩn đoán và Quản lý Dị ứng Và Hen
Cộng Hưởng từ Phổi
Mô hình Các Đợt Kịch phát trong Hen Và COPD
Thuốc điều trị Bệnh Hô hấp
Cambridge
Bệnh Màng Phổi 2e
Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO