Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Sinh lý bệnh học Phổi lâm sàng 3e

Sinh lý bệnh học Phổi lâm sàng 3e ( English Ebook )

Tủ sách:
Lange
Giá bìa
$39.08
Thể loại:

Hô hấp

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
304 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
Juzar Ali


Hướng dẫn thanh toán

   

Một cách tiếp cận dựa trên hệ thống / bệnh độc đáo để nghiên cứu sinh lý bệnh hô hấp trong mối liên quan của nó đến y học lâm sàng
Không có cuốn sách nào khác có sẵn đánh giá các rối loạn về cấu trúc phổi và chức năng trong quan điểm lâm sàng rõ ràng như Sinh lý bệnh học phổi. Cuốn sách này thu hẹp khoảng cách giữa khoa học cơ bản và y học lâm sàng, hướng dẫn bạn từ việc xác định triệu chứng đến cơ chế gây bệnh cơ bản và nguyên tắc quản lý.

+ 28 nghiên cứu trường hợp giúp bạn hiểu được mối tương quan giữa khoa học và y học lâm sàng
+ Các thuật toán hỗ trợ chẩn đoán phân biệt và quản lý
+ Khái niệm quan trọng giúp bạn nhanh chóng xem xét các điểm nổi bật của chương
+ Các Bảng biểu mới và biểu đồ cô đọng thông tin quan trọng
+ Mục tiêu học tập và câu hỏi nghiên cứu tăng cường sự hiểu biết của bạn ngay cả với các chủ đề khó nhất
+ Bao gồm gần 100 hình ảnh và hình vẽ.
+ Truy cập www.LangeTextbooks.com để tìm các tài nguyên có giá trị và hỗ trợ nghiên cứu !

TÓM TẮT
Pulmonary Pathophysiology: A Clinical Approach, Third Edition
Juzar Ali, Warren Summer, Michael Levitzky
Price: $39.08
Paperback: 304 pages
Publisher: McGraw-Hill Medical; 
3 edition (October 20, 2009)
Language: English
ISBN-10: 0071611541
ISBN-13: 978-0071611541

Ebook cùng danh mục

Hội chứng Suy Hô hấp cấp tính: Phương pháp Tiếp cận Lâm sàng Toàn diện
Cambridge
Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh Lồng ngực 5e
Chẩn đoán và Quản lý Dị ứng Và Hen
Sinh lý Bệnh học Phổi Căn bản 8e
Cộng Hưởng từ Phổi
Mô hình Các Đợt Kịch phát trong Hen Và COPD
Thuốc điều trị Bệnh Hô hấp
Cambridge
Bệnh Màng Phổi 2e
Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO