Đăng ký | Sitemap
 
Chi tiết Ebook
 
Sổ tay Thực hành Siêu âm Tim Cơ bản

Sổ tay Thực hành Siêu âm Tim Cơ bản ( English Ebook )

Tủ sách:
Giá bìa
Thể loại:

Nội khoa

Hỗ trợ 1
Chat with Hotro 01
Số trang:
472 trang
Hỗ trợ 2
Chat with Hotro 01
Tác giả
Scott D. Solomon


Hướng dẫn thanh toán

   

Đây là hướng dẫn thực hành hàng đầu để tim hiểu về siêu âm tim mạch. Sự kết hợp hoàn hảo giữa giải phẫu và sinh lý học, văn bản này bao gồm các công nghệ hình ảnh học tim mạch mới nổi , những tiến bộ trong công nghệ siêu âm, cũng như các kỹ thuật mới và các ứng dụng của siêu âm tim.


Đây là một cuốn giáo trình về siêu âm tim cơ bản bao gồm tất cả các khía cạnh của siêu âm tim. ... Sách hướng đến tất cả những ai quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng cần thiết hoặc giải thích hình ảnh siêu âm tim bao gồm cả sinh viên, bác sĩ siêu âm, nghiên cứu sinh tim mạch và các chuyên gia siêu âm tim mạch. ... Một cuốn sách rất thích hợp như là một văn bản mặc định cho học viên và là một tham khảo lý tưởng để bồi dưỡng kỹ năng cho việc thực hành lâm sàng.


TÓM TẮT

Essential Echocardiography: A Practical Handbook

Scott D. Solomon

Price :  $170.34

Hardcover: 472 pages

Publisher: Humana Press; 2007 edition (November 10, 2006)

Language: English

ISBN-10: 158829322X

ISBN-13: 978-1588293220

Product Dimensions: 8.5 x 1 x 11 inches

Shipping Weight: 4.4 pounds

Ebook cùng danh mục

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
X-quang Ngực
Siêu Âm Bụng Tổng Quát
CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY - ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ
Siêu âm Tim đồ 3 chiều Thời gian thực
Nghệ thuật và Khoa học của Khám Tim lâm sàng
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO