Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh tại TYTX Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
 

Đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh tại TYTX Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Khám chữa bệnh (KCB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trạm y tế xã (TYTX) và một trong những tiêu chí để đánh giá chuẩn quốc gia về y tế xã. Mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng về kết quả công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (2) Phân tích một số yếu tố tác động đến công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, kết hợp nghiên cứu định tính, định lượng 130 người bị ốm đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Ngũ Hiệp trong vòng 4 tuần trước ngày điều tra. Kết quả: số lượt người ốm đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã trong 6 tháng đầu năm 2009 là 1560. Tỷ lệ người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã /tổng số thẻ BHYT trong toàn xã đăng ký tại trạm y tế xã là 29,5%. Cơ cấu nhân lực cán bộ y tế có 5 cán bộ y tế/ trạm, trang thiết bị còn thiếu 33,3%, thuốc thiếu so với quy định 37,5%. Kết luận: dựa trên kết quả nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.  TYTX là tuyến y tế gần dân nhất, là nơi đầu tiên người dân tiếp xúc với HTYT, phát hiện những vấn đề sức khoẻ sớm nhất, điều trị sớm ngay tại cộng đồng và có thể giải quyết khoảng 80% vấn đề sức khoẻ của người dân. Tuy nhiên công tác KCB tại TYTX ở nhiều địa phương chưa được cải thiện rõ rệt, chưa đáp ứng được nhu cầu KCB của nhân dân.   Ngũ Hiệp là một xã thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn,  nghề nghiệp chính của người dân là làm ruộng. Vấn đề tồn tại ở đây chính là kết quả về KCB còn thấp (0,32 lượt nguời đến KCB tại TYTX / người/năm (Chuẩn quốc gia là 0,6 lần/người/ năm) [7]. Những câu hỏi được đặt ra là:  (1).
Thực trạng về kết quả thực hiện công tác KCB tại TYTX Ngũ Hiệp như thế nào? (2). Những yếu
tố nào tác động đến công tác KCB tại TYTX?  Để có cơ sở khoa học trả lời cho các câu hỏi trên và đề xuất các giải pháp hữu hiệu với cácbên liên quan, các nhà quản lý, nhằm nâng cao Thành Ủy Hà Nội  hiệu quả công tác KCB tại TYTX Ngũ Hiệp, đề tài: “Đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh tại TYTX Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội” được tiến hành với mục tiêu:
 1. Mô tả thực trạng về kết quả công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội năm 2009.
2. Phân tích một số  yế u tố  ả nh hưởng đến cô ng tá c khá m chữ a bệnh tạ i trạ m y tế  xã trên đâ y.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh tại TYTX Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    NCCSM.000246
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO