Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Đánh giá thực trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình, đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình
 

Đánh giá thực trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình, đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình

CSSK theo phương thức truyền thống thường là xây dựng các cơ sở dịch vụ y tế để người dân tới sử dụng. Phương thức này có nhược điểm lớn là thụ động, ngồi chờ người dân tới và thường thì người dân mắc bệnh rồi, đôi khi mắc bệnh đã nặng mới chịu tới cơ sở y tế. Do tính chủ động chưa cao kể cả về phía người CCDV và người SDDV nên hiệu quả CSSK cũng chưa cao, thể hiện ở công tác dự phòng hạn chế, việc phát hiện bệnh sớm, điều trị sớm và triệt để còn nhiều bất cập [11, 19]. Để khắc phục tình trạng trên, phương thức CSSK tại HGĐ được hình thành, nhằm mang dịch vụ y tế tới tận ngõ, xóm, HGĐ, từng cá nhân. Khi dịch vụ y tế tiện lợi và sẵn có như vậy sẽ tạo điều kiện cho người dân chủ động nhiều hơn trong CSSK, kể cả dự phòng, nâng cao sức khỏe, phát hiện bệnh sớm, điều trị sớm và triệt để. Vì vậy CSSK tại HGĐ có ý nghĩa to lớn không chỉ về khía cạnh sức khỏe mà cả về khía cạnh kinh tế, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc. Có hai hướng đi tới vấn đề CSSK tại HGĐ: a)Với người CCDV: Dịch vụ gì cần đưa tới HGĐ? Cần chính sách gì? Ai đưa dịch vụ tới ngõ xóm, HGĐ? Cung cấp ngân sách, thuốc, trang thiết bị ra sao? Cơ chế quản lý và tổ chức thế nào?... b) Với người SDDV: Trách nhiệm của họ ra sao? Họ phải làm những gì? Về tư duy nhận thức phải thay đổi ra sao? Họ tham gia ở mức nào? Một loạt các câu hỏi trên đang chờ được làm sáng tỏ.
CSSK tại HGĐ thực ra đã được thực hiện từ lâu. Ngày xưa khi các cơ sở khám chữa bệnh chưa phát triển thì các thầy thuốc, ông lang, bà mế được mời tới nhà khám chữa bệnh cho người dân [44]. Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, dinh dưỡng...đã vào tận từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách CSSK hay dự phòng bệnh; các bác sĩ tư nhân, thầy thuốc đông y đã vào tận HGĐ để khám chữa bệnh, chăm sóc điều dưỡng hay phục hồi chức năng cho người ốm [4, 40, 45]. Nhiều người dân do có kiến thức và ý thức tốt đã tự giác thực hiện vệ sinh phòng bệnh, tự phát hiện được một số bệnh ở giai đoạn sớm, làm tốt sơ cứu ban đầu đối với một số cấp cứu tại cộng đồng hay tự điều trị được một số bệnh đơn giản lúc mà cán bộ y tế không có mặt...Đó đều là các hoạt động CSSK tại HGĐ. Vấn đề là chúng ta cần phải nghiên cứu kĩ xem đã làm được cái gì, cái gì chưa làm được, nguyên nhân tại đâu, bài học gì cần rút ra, cần cải tiến những gì... trên cơ sở đó mới tham mưu cho Chính phủ và Ngành Y tế phát triển CSSK tại HGĐ. Sự hình thành và phát triển chuyên ngành YHGĐ trên thế giới và Việt Nam hiện đang được coi là giải pháp tốt nhằm giải quyết vấn đề này.
Trong thời gian qua đã có một số ít công trình nghiên cứu đề cập tới các nội dung trên, tuy nhiên chưa được đâu tư nhiều nên còn manh mún, nhỏ lẻ và chưa có tính hệ thống. Công trình nghiên cứu này mong muốn được đề cập toàn diện hơn, sâu, rộng hơn để cung cấp một bức tranh tổng thể, lô gíc và hệ thống về thực trạng của CSSK tại HGĐ trong thời gian qua, đồng thời đề cập tới một số giải pháp lớn mang tính chất như một định hướng để hỗ trợ cho sự phát triển mạng lưới CSSK tại HGĐ trong thời gian tới.
Mục tiêu:
- Mô tả thực trạng chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình tại Việt Nam giai đoạn 2008-2009.
- Xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình.
- Đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình phục vụ cho chăm sóc sức khỏe tại nhà.
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 15
Mục tiêu: 16
CHƯƠNG 1 17
TỔNG QUAN 17
1.1. Khái niệm và nguyên tắc Y học gia đình 17
1.2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Y học gia đình 21
1.3. Phát triển của Y học gia đình ở quốc tế 22
1.4. Phát triển của Y học gia đình ở Việt Nam 23
1.5. Chăm sóc Y học gia đình tại nhà 24
1.6. Kỹ năng cần thiết cho chăm sóc Y học gia đình tại nhà 28
1.7. Thực trạng và nhu cầu CSSK tại hộ gia đình ở Việt Nam 24
CHƯƠNG 2 39
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
2.1. Khung lý thuyết nghiên cứu: 39
2.2. Cách tiếp cận nghiên cứu: 41
2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu ngang, có hồi cứu một số các thông tin, số liệu; kết hợp cả định lượng và định tính 41
2.4. Đối tượng nghiên cứu, tiêu chuẩn chọn, cỡ mẫu và phương pháp thu thập
thông tin: 42
2.4.1. Người dân tại HGĐ 42
2.4.2. Y tê'thôn, bản, đường phô, cộng tác viên dân số, dinh dưỡng, tiêm chủng mở
rộng (sau đây gọi tắt là y tế thôn bản)...: 45
2.4.3. Trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phô': 46
2.4.4. Cán bộ TYTX: 46
2.4.5. Cán bộ UBND xã, các đoàn thể: 46
2.4.6. Cán bộ quản lý, hoạch định chính sách y tế, các nhà nghiên cứu và theo dõi về CSSK tại HGĐ của địa phương (huyện, tỉnh) 46
2.4.7. Cán bộ tuyến Trung ương 47
2.4.8. Y tế tư nhân: 47
2.4.9. Bác sĩ CKIYHGĐ: 48
2.4.10. Sổ sách, thống kê, các công trình nghiên cứu tại các tuyến 48
2.5. Công cụ thu thập thông tin: 50
2.6. Sai số và cách khắc phục: 50
2.7. Phương pháp nghiên cứu nhu cầu, kiến thức, thực hành về CSSK tại HGĐ của
người dân và một số quy định trong đề tài (phụ lục 6) 50
2.8. Làm sạch và xử lý số liệu: 51
2.9. Đạo đức nghiên cứu: 51
CHƯƠNG 3 53
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53
3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu S3
3.2. Thực trạng về CSSK tại HGĐ S4
3.2.1. Thực trạng về tổ chức và quản lý CSSK tại HGĐ SS
5.2.2. Thực trạng về nhân lực, trang thiết bị, thuốc trực tiếp thực hiện CSSK tại
HGĐ ở tuyến xã/phường, thôn/bản/đường phố Sổ
3.2.3. Thực trạng về một số kết quả CSSK HGĐ S9
3.2.4. Thực trạng một số kiến thức của người dân về CSSK tại HGĐ 64
3.3. Nhu cầu của người dân về CSSK tạ^ HGĐ 69
3.3.1. Một số nhu cầu của người dân về kiến thức CSSK tại HGĐ 69
3.3.2. Một số nhu cầu về thực hành tại HGĐ của người dân T3
3.4. Một số giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình phục vụ cho
chăm sóc sức khỏe tại nhà T4
3.4.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách: T4
3.4.2. Giải pháp về truyền thông TS
3.4.3. Giải pháp về nhân lực Tổ
3.4.4. Giải pháp về tổ chức và quản lý: T9
3.4.5. Giải pháp về tài chính cho CSSK tại HGĐ: S3
3.4.6. Giải pháp về thuốc, trang thiết bị và kĩ thuật: S4
CHƯƠNG 4 S5
BÀN LUẬN 85
4.1. Đối tượng nghiên cứu SS
4.2. Thực trạng về CSSK tại HGĐ. SS
4.2.1. ' Tổ chức CSSK tại HGĐ tuyến cơ sở SS
4.2.2. Nhân lực phục vụ CSSK tại HGĐ ST
4.2.3. Thực trạng về trang thiết bị và thuốc cho CSSK tại HGĐ 91
4.2.4. Thực trạng một số kết quả về thực hành của CSSK tại HGĐ: 92
4.2.5. Thực trạng một số kết quả về kiến thức củ người dân về CSSK tại HGĐ. 9ổ
4.3. Nhu cầu của người dân về CSSK tại HGĐ. 101
4.4. Giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình phục vụ cho chăm sóc sức khỏe tại nhà 10S
KẾT LUẬN 111
1. Thực trạng chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình 111
2. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình 112
3. Giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình phục vụ cho chăm sóc sức khỏe tại
nhà 112
TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đánh giá thực trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình, đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    TLCS.00907
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO