Đăng ký | Sitemap
 
Định hướng nghiên cứu sinh học phân tử trong lĩnh vực Ký Sinh Trùng
 

Định hướng nghiên cứu sinh học phân tử trong lĩnh vực Ký Sinh Trùng

Hiện nay, ký sinh trùng được coi là tập hợp đa dạng nhất, nên việc phân loại về nhóm, loài, chủng trước đây được đã có phần thiếu chính xác, đặc biệt đối với một số loài  gần nhau gọi là loài anh em (sibling species). Do vậy, nhiều khi phân loại hình thái học ký  sinh trùng dễ gây nên phức tạp dẫn đến nhầm lẫn trong công tác chẩn đoán, điều trị, cũng  như việc phân định tiến hoá của loài và họký sinh trùng. Sinh vật nói chung và ký sinh trùng nói riêng, được tập trung trong các đơn vị phân loại sau: 

Loài (species):Là đơn vị cơ bản được sử dụng trong phân loại, thhiện các đặc tính sinh học tự nhiên và sư tiến hoá của nhiều cá thể có quan hệ chung về mặt di truyền. Loài là khái niệm chung thể hiện theo các tiêu chuẩn về quan hệ sinh học lây nhiễm và sinh sản hữu tính. Những cá thể có phương pháp sinh sản vô tính hay tự sản (ví dụvi sinh vật) không thể liệt kê theo cách phân loại loài như vậy. Từ đó nảy sinh sự nhầm tưởng và cần có hai khái niệm vềloài: loài sinh học và loài di truyền học.Loài sinh học nhiều lúc không đại diện đầy đủ cho loài di truyền học, loài di truyền học có thể coi là loài có quan hệ ruột thịt (sibling species) với loài sinh học, mặc dù các cá thể trong loài như thế này có thể có một số đặc tính thích ứng vật chủ, vòng đời có khác nhau và phân bố địa lý cách xa nhau. 

Dưới loài (subspecies):Là khái niệm cũng được sử dụng trong hệ thống phân loại sinh vật và ký sinh trùng, mặc dù thực chất không có tiêu chuẩn thật rõ ràng để đánh giá, chủ yếu là dựa vào đặc tính phân bố theo vùng địa lý của đối tượng, và mối cách biệt loài - dưới loài nhiều khi còn mang tính qui ước. Do vậy, nhiều khi quan hệ di truyền học trong các cá thể dưới loài rất khập khễnh và xa vời về quy luật tiến hóa. Tuy nhiên, nếu xét về tiêu chuẩn sinh học phân tử, loài và dưới loài cũng đã có rất nhiều những biểu hiện sai khác (divergence) khác nhau. 

Chủng (strain):là đơn vị hệ thống thấp nhất trong loài đại diện cho sự biến thái di truyền học (genetic variation) và mang tính cấp bậc phân loại của chính loài đó. Tuy nhiên, hiện nay khái niệm về chủng và sự sử dụng đơn vị chủng trong thực tế còn lạm dụng, thiếu chính xác, nhiều khi chỉ thích hợp với tiêu chuẩn này mà không thích hợp với điều kiện đánh giá khác. Thông thường, chủng là tập hợp của các cá thể phát hiện trong một vùng địa lý, có chung đặc tính di truyền học và thích ứng vật chủ như nhau đã được xác định. Thực chất, loài và chủng là những đơn vịphân loại được sửdụng một cách phổ biến, còn khái niệm dưới loàicó tính chất trung gian có giá trị ước định trong phân loại. 

Mẫu (isolate):Không phải là đơn vịphân loại sinh học hay di truyền học, không có cấp bậc trong tiến hoá, đơn giản chỉ là một /nhiều cá thể sinh học có chung hình thái học và bước đầu xác định quan hệ hình thái giống nhau. Một khi, các đặc tính hình thái học và gen học của chúng được xác định chính xác, thì lúc này, mẫu(isolate) trở thành chủng(strain) đại diện cho loài đang nghiên cứu. 

Biến chủng (variants): Quy luật sinh học chính là sự bảo tồn (conservation) và biến đổi (variation), góp phần vào tiến hoá qua thời gian của sinh vật. Sự thay đổi đa dạng trong cùng một loài, hay còn gọi là biến đổi sinh học (biological variation), tạo ra các biến chủng, mà các biến chủng(variants) nhiều khi chưa hẳn đại diện cho sự biến đổi di truyền học (genetic variation hay genetic polymorphism). Các biến chủng xuất hiện nhất thời, tồn tại ngắn, do vậy không phù hợp với nguyên lý tiến hoá của loài, thậm chí nhiều khi còn thiếu nhiều đặc tính sinh -di truyền học đểcó thể kết luận chúng thuộc loài này hay loài khác. 

Mối quan hệ chủng-loài:  Loài, dưới loài và chủng, như đã nói, được coi là các khái niệm đại diện cho quần thể, và là mốc đánh giá sự tiến hoá của quần thể. Do vậy các đơn vị phân loại này có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống phân loại quần thể sinh học (population systematics) do tính phức tạp của biến động di truyền, do sự chưa chuẩn xác của phân nhóm đơn vị phân loại và do tiến hoá của loài, dưới loài và chủng luôn xảy ra, nên hiện nay đánh giá hệ thống phân loại quần thể sinh học và lập phả hệ của loài gặp rất nhiều khó khăn. Cũng tương tự, sự phức tạp và thiếu chính xác đó đã có ảnh hưởng không nhỏ đối với viêc chẩn đoán, điều trị lâm sàng và chương trình phòng chống bệnh tật nói chung và KST nói riêng. Một trong những phương cách giải quyết là đánh giá giống và khác thông qua phân tích gen và hệ gen của chúng. Từ yêu cầu đó, sinh học phân tử trong đánh giá phân loại, nghiên cứu tiến hoá, quan hệ sinh học đã và đang là chìa khoá mang tính quyết định làm rõ những vấn đềhình thái học, dịch tễ học, bệnh lý học chưa giải quyết được

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Định hướng nghiên cứu sinh học phân tử trong lĩnh vực Ký Sinh Trùng ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS00005
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO