Đăng ký | Sitemap
 
HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MỘT MÔ HÌNH Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA TẠI HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH
 

HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MỘT MÔ HÌNH Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA TẠI HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH

Trong những năm của thập kỷ 60 - 70, nước ta đã xây dựng thành công mô hình Y học cổ truyền (YHCT) tại các trạm y tế xã ở các tỉnh phía bắc phục vụ có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ). Tuy nhiên trong và sau thời kỳ đổi mới đất nước, mô hình này tỏ ra không thích hợp dẫn tới hoạt động Y học cổ truyền tại các tuyến cơ sở bị giảm sút trầm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng CSSKBĐ tại cộng đồng [3, 6]. Do vậy, một vấn đề đang được ngành y tế quan tâm đó là việc tìm kiếm những mô hình Y học cổ truyền mới phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay. Một số mô hình đã được xây dựng và triển khai thí điểm ở một số tỉnh [2, 6], trong đó có mô hình Y học cổ truyền tại tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa được triển khai thí điểm từ năm 2003 ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau thời gian triển khai thí điểm, cần thiết có nghiên cứu đánh giá toàn diện về mỗi mô hình, qua đó đóng góp thêm các bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng các mô hình Y học cổ truyền phù hợp, hỗ trợ một cách có hiệu quả cho công tác phục hồi hoạt động Y học cổ truyền tại tuyến cơ sở. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả áp dụng thử nghiệm mô hình YHCTtuyến cơ sở theo hướng xã hội hoá tại huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Địa điểm nghiễn cứu: Hai xã Ninh Mỹ và Ninh Phong huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình được chọn làm địa bàn nghiên cứu trong đó xã Ninh Mỹ là nơi triển khai mô hình can thiệp còn xã Ninh Phong là xã chứng. Cả hai xã có sự tương đồng về đặc điểm kinh tế, văn hóa,xã hội và y tế. Hai xã đều thuộc khu vực đồng bằng của huyện, có dân số từ 7000 - 8000. Nghề nghiệp chính là nông nghiệp. Mức kinh tế xếp loại trung bình với tỷ lệ nghèo từ 6 - 8%. Mô hình bệnh tật ở hai xã và hoạt động của dịch vụ y tế trên địa bàn đều có các đặc điểm tương tự như nhau. 2. Đối tượng nghiên cứu: Những người dân đại diện cho các hộ gia đình của hai xã. Các cán bộ y tế (CBYT) của 2 xã, trung tâm y tế huyện (TTYTH) và sở y tế. Các cán bộ chính quyền các cấp ở địa phương (huyện, xã, xóm). Các sổ sách, hồ sơ biểu mẫu thống kê báo cáo tại trạm y tế xã. Mô hình Y học cổ truyền tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa được áp dụng thử nghiệm tại huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình . Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả áp dụng thử nghiệm mô hình Y học cổ truyền tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa tại huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế can thiệp có đối chứng. Đối tượng là các cán bộ y tế và người dân đại diện cho các hộ gia đình. Đánh giá hiệu quả can thiệp dựa vào chỉ số hiệu quả can thiệp.

Kết quả: kiến thức và kỹ năng thực hành Y học cổ truyền của cán bô y tế và người dân được cải thiện rõ rệt với hiệu quả can thiệp từ 35 - 80%. Tỷ lệ sử dụng Y học cổ truyền tại cơ sở y tế và hộ gia đình tăng cao với hiệu quả can thiệp đạt 45 - 60%. Kết luận: Mô hình Y học cổ truyền tuyến cơ sở theo hướng xã hội hóa có tác dụng rõ rệt trong cải thiện kiến thức và kỹ năng sử dụng Y học cổ truyền của cán bộ y tế và người dân qua đó làm tăng cao tỷ lệ dùng Y học cổ truyền tuyến tại cộng đồng.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MỘT MÔ HÌNH Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN CƠ SỞ THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA TẠI HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01214
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO