Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm 2008
 

Nghiên cứu công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm 2008

Khám chữa bệnh (KCB) là nhiệm vụ lớn của trạm y tế xã (TYTX) Trung Nghĩa, tuy nhiên nhiều năm qua công tác này còn những tồn tại, cần một nghiên cứu để đánh giá và cải thiện công tác này. Mục tiêu: Mô tả thực trạng công tác KCB tại TYTX Trung Nghĩa 6 tháng đầu năm 2008, tìm hiểu một số yếu tố tác động đến công tác KCB tại đây và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện công tác này. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu ngang có hồi cứu một số thông tin và số liệu, phỏng vấn người đến KCB tại TTYX, thảo luận với cán bộ y tế (CBYT) huyện, xã và một số ban ngành liên quan, lấy số liệu thống kê tại sổ sách. Kết quả và kết luận: số lần khám trung bình tại trạm/người dân/ tháng: 0,02. Một số yếu tố được coi là liên quan như trang thiết bị, thuốc chưa đáp ứng. Bác sĩ giành ít thời gian cho KCB. Kiến nghị: nâng cấp trang thiết bị KCB, tăng cường thuốc kháng sinh phù hợp và bác sĩ cần đầu tư nhiều thời gian KCB tại trạm.

TYTX thuộc tuyến y tế cơ sở nằm trong hệ thống y tế nhà nước gần dân nhất, phát hiện những vấn đề sức khoẻ sớm nhất, điều trị sớm ngay tại cộng đồng và có thể giải quyết phần lớn các vấn đề sức khoẻ của người dân. KCB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TYTX và là một trong những tiêu chí của chuẩn quốc gia về y tế xã [1].
Trong những năm gần đây, Chính phủ và các địa phương đã có nhiều đầu tư nhằm nâng cao chất lượng công tác KCB tại TYTX. Tuy nhiên, mạng lưới này còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu KCB của nhân dân.Trung Nghĩa là một xã có nhiều khó khăn về kinh tế xã hội của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. TYTX ở đây cũng có nhiều vấn đề tồn tại trong  hoạt  động  chăm  sóc sức  khỏe, đặc  biệt trong công tác KCB: trình độ chuyên môn của CBYT hạn chế, cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, chưa thu hút người bệnh tới khám và điều trị… [5], do vậy, nghiên cứu này muốn đánh giá thực trạng công tác KCB tại đây, nhằm cải thiện công tác này để phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ở địa phương trong thời gian tới.
Mục tiêu nghiên cứu:
1. Mô tả một số kết quả chính của KCB tại TYTX Trung Nghĩa, huyện Yên Phong,  tỉnh  Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2008.
2. Tìm hiểu một số yếu tố tác động đến công tác KCB tại TYTX trên đây và đề xuất  một số giải pháp nhằm cải thiện công tác này.
II. ĐỐI   TƯỢNG   VÀ   PHƯƠNG   PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu ngang có hồi cứu một số thông tin và số liệu, kết hợp định tính và định lượng.
2. Đối tượng và mẫu nghiên cứu

Tất cả 07 cán bộ y tế của TYTX Trung Nghĩa; Tất cả 122 người bị ốm đến KCB tại TYTX Trung Nghĩa trong vòng 4 tuần trước ngày điều tra (dựa vào danh sách người ốm đến KCB tại TYTX Trung Nghĩa); Chủ tịch/ phó chủ tịch UBND xã và đại diện các ban ngành đoàn thể xã có liên quan tới công tác KCB tại TYTX Trung Nghĩa trong thời điểm nghiên cứu; Trưởng phòng/ phó phòng y tế huyện Yên Phong; Sổ sách thống kê báo cáo của TYTX và các công trình nghiên cứu có liên quan.
3. Phương pháp thu thập thông tin

- Người ốm KCB tại TYTX: phỏng vấn tại  hộ gia đình bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn nhằm tìm hiểu ý kiến của đối tượng về công  tác KCB tại TYTX và những khó khăn, thuận lợi.
- Với CBYT huyện dùng phỏng vấn sâu,  với CBYT xã, chính quyền và ban, ngành xã  dùng thảo luận nhóm để tìm hiểu một số thuận lợi/khó khăn và ưu/nhược điểm trong việc thực hiện công tác KCB, đề xuất các giải pháp  nhằm cải thiện công tác KCB tại TYTX.
- Thu thập số liệu thứ cấp: tìm hiểu thực trạng về kết quả KCB tại TYTX (qua hệ thống báo cáo, sổ sách, kế hoạch hoạt động…) theo mẫu in sẵn.
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm 2008 ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01235
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO