Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sang và tự kháng thể của một số bệnh da bọng nước tự miễn tại bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh
   Tai mũi họng   Nha khoa   Phục hồi chức năng
   Truyền nhiễm   Nhãn khoa   Ung thư
   Thần kinh   Tâm thần   Lão khoa
   Gây mê   Chỉnh hình   Da liễu
 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sang và tự kháng thể của một số bệnh da bọng nước tự miễn tại bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh

 Bệnh da bọng nước tự miện (BDBNTM) la nhom bệnh da bong nước co cớ chế bệnh sinh liến quan qua trình tự miện [5], [7], [S], [iS], [2i], [22], [29], [Si], [SS], [52], [66], [iOS], [104]. Bệnh xay ra khap nới trện thế giới. Tỉ lệ va tan suất tưng thế bệnh thay đoi thệo tưng vung, từng quoc gia, nhưng hau như khong co sự khac biệt ro rệt lam giựa cac nước kinh tế phat triện va cac nước đang phat triện [iS], [21], [22], [66], [IOS], [104], [i4S]. Tỉ lệ nay thay đoi tư 0,5 - 4/iOO.OOO dan [5]. Yalcin nghiện cựu trện 4099 bệnh nhan ớ Tho Nhĩ Ky từ 1999 đến 200S thấy rang bệnh da bong nước chiếm 1,5% trên tong số cac bệnh da [iSi].

so" liệu hang nam cua bệnh viện Da Liệu Thanh pho" Ho Chí Minh cho thấy tỉ lệ BDBNTM co khuynh hướng tang trong nhưng nam gan đay. Nam 2005, tỉ lệ pệmphigus, pệmphigoid la 0,20%, tỉ lệ việm da dang hệrpệs la 0,004% trện tong so" bệnh nhan đến kham. Nam 2006, tỉ lệ nay la 0,20% va 0,0059%.

Tuy tỉ lệ BDBNTM khong cao như nhiệu bệnh ngoai da khac nhưng diện biến bệnh phực tap va việc chẩn đoan cung như điệu trị gap rất nhiệu kho khan.

Tự trước đến nay, đế chan đoan cac BDBNTM chu yếu dựa vao cac đặc điếm lam sang cua cac hình thai bệnh, sau đo nhớ vao cac xệt nghiệm vệ mo bệnh hoc. Tuy nhiện, tư khi xệt nghiệm miện dịch, đạc biệt la cac xệt nghiệm miện dịch huynh quang (MDHQ) trực tiếp (TT) va gian tiếp (GT) phat triện trong BDBNTM thì ngựới ta mới biết đước sự thay đoi miện dịch trên tưng bệnh cu thế, tư đo co thế chan đoan chính xac thế bệnh, nghiện cựu vệ cớ chế bệnh sinh, đanh gia mực đo tiến triện cung như hiệu qua điệu trị trện lam sang.

Do tính khoa hoc va vai tro quan trong trong chan đoan, ớ nhiệu nước trên thế giới, cac xệt nghiệm MDHQTT va MDHQGT đa đước thực hiện thướng qui

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu đặc điểm lâm sang và tự kháng thể của một số bệnh da bọng nước tự miễn tại bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LATS YHN 0030
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO