Đăng ký | Sitemap
 
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C (HCV) Ở BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
 

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C (HCV) Ở BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế Giới, trên thế giới có khoảng 180 triệu người bị nhiễm virus viêm gan C và mỗi năm lại có thêm 3 ñến 4 triệu người mới nhiễm [1]. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo và truyền máu nhiều lần là ñối tượng có nguy cơ nhiễm virus viêm gan C (HCV) rất cao. Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C trong nhóm bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ tăng theo thời gian chạy thận nhân tạo. Tùy theo khu vực ñịa lý, bệnh nhân chạy thận nhân tạo kéo dài có tỷ lệ lưu hành HCV khoảng 5-94% [2,3]. Ở Việt Nam, theo nghiên cứu của Nguyễn ðăng Mạnh và cộng sự tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo sau 6 tháng là 22,77% và sau 12 tháng là 42,57% [1].  Người ta nhận thấy bệnh nhân chạy thận nhân tạo nhiễm HCV có nguy cơ cao bị bệnh viêm gan mạn tính, các biến chứng nặng nề trong ghép thận và có tỷ lệ tử vong cao [3,4]. ðể xác ñịnh rõ hơn tình hình nhiễm HCV trong nhóm này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ðề tài “Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan C (HCV) ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Bạch Mai” với mục tiêu: 1. Xác ñịnh tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C (HCV) ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Bạch Mai. 2.Tìm hiểu mối liên quan giữa thời gian chạy TNT với tỷ lệ nhiễm HCV trên nhóm ñối tượng này.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. đối tượng nghiên cứu

469 bệnh nhân chạy thận nhân tạo 3 lần 1 tuần tại Khoa Thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai trong thời gian 2 năm từ tháng 1/2006 ñến tháng  12/2008,  trong  ñó  có  70  bệnh  nhân ñược làm xét nghiệm HCV-RNA, bệnh nhân ñược lấy máu trước khi chạy thận nhân tạo tại thời ñiểm nghiên cứu, trong ñó có 277 bệnh nhân nam và 192 bệnh nhân nữ, các bệnh nhân này có ñộ tuổi trung bình 45,56 + 13,71. Các mẫu máu ñược ñể ñông tự nhiên và ly tâm lấy huyết thanh. Các mẫu huyết thanh của bệnh nhân ñược lưu giữ trong tủ âm sâu ở nhiệt  ñộ  -700C  cho  ñến  khi  thực  hiện  xét nghiệm anti-HCV, HCV-RNA.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN C (HCV) Ở BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01226
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO