Đăng ký | Sitemap
 
Những biến đổi trên ĐTĐ sau 12 tháng của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da.
   Tim mạch   Bài Báo Khoa Học   Hô hấp
   Tiết niệu   Nội tiết   Tiêu hóa
   Thận Gan mật   Cơ xương khớp
 

Những biến đổi trên ĐTĐ sau 12 tháng của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da.

Nhồi máu cơ tim (NMCT) là tình trạng hoại tử mọt vùng cơ tim, hâu quả của thiêu máu cục bọ cơ tim [19].

Đây là mọt bênh lý cấp cứu nôi khoa rất thường gäp và có liên quan nhiều đến sức khoẻ cọng đồng ở các nước công nghiêp phát triển. Hàng näm tại Mỹ, có trên 700000 bênh nhân phải nhâp viên do nhồi máu cơ tim cấp, với tỷ lê tử vong cao. ở Viêt Nam, tỷ lê bênh nhân bị nhồi máu cơ tim ngày càng có khuynh hướng gia täng rõ rêt. Nghiên cứu của Phạm Gia Khải và cọng sự cho thấy số bênh nhân nhâp viên do bênh mạch vành là: 6,05% vào näm 1996 và 9,5% vào näm 1999 [7].

Viêc điều trị nhồi máu cơ tim cấp đã đạt được nhiều tiên bọ. Sự ra đời của các đơn vị cấp cứu mạch vành (CCU), tiêp đên là thuốc tiêu huyêt khối vào những näm 80 của thể kỷ trước và đâc biêt là phương pháp can thiêp đọng mạch vành qua da đã mở ra mọt bước tiên mới trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, góp phần làm giảm tỷ lê tử vong từ trên 30% trước đây xuống còn dưới 7% [19] và cải thiên chất lượng cuộc sống của người bênh. Can thiêp đọng mạch vành ở bênh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp không được dùng thuốc tiêu huyêt khối trước đó được gọi là can thiêp đọng mạch vành thì đầu [18].

Tại Viên Tim mạch Viêt Nam đã tiên hành can thiêp đọng mạch vành qua da từ näm 1996 và ngày càng có nhiều bênh nhân được tiêp cân với phương pháp điều trị này. Tuy nhiên, chất lượng cuọc sống của những bênh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp được cải thiên nhiều hay ít, tuổi thọ được kéo dài hay không, còn phụ thuọc vào viêc quản lý, theo dõi bênh nhân sau can thiêp.

Điên tâm đồ là phương pháp thäm dò cân lâm sàng dễ thực hiên, ít tốn kém và rất có giá trị để chẩn đoán, theo dõi bênh nhân sau can thiêp. Đánh giá những thay đổi về điên học của cơ tim qua đó đánh giá tình trạng cơ tim.

Nghiên cứu của Bruce.R và công sự trên 1005 bênh nhân NMCT được can thiêp ĐMV cho thấy sự thay đổi của đoạn ST trước và sau can thiêp là môt yêu tố tiên lượng đôc lạp về tỷ lê tử vong gần cũng như lâu dài [33].

Năm 2003, Philipp.KH và công sự đã nghiên cứu 253 bênh nhân được can thiêp ĐMV trong giai đoạn cấp của NMCT thấy sự thay đổi của đoạn ST có liên quan khá chặt chẽ với mức đô tưới máu cơ tim. Sau 1 năm, tỷ lê tử vong là 37% ở nhóm ĐTĐ có đoạn ST không thay đổi, 22% ở nhóm có đoạn ST cải thiên môt phần và 18% ở nhóm có đoạn ST trở về bình thường (p = 0,037). Sự tổn tại đoạn ST chênh lên sau can thiêp cho dù đông mạch vành gây nhồi máu đã được mở thông được cho là môt yêu tố dự đoán tỷ lê tử vong trong thời gian nằm viên cũng như lâu dài [61].

Nguyễn Quang Tuấn (2005) nghiên cứu 64 bênh nhân NMCT cấp có sóng Q được can thiêp ĐMV thì đầu sau 1 năm thấy có 60% bênh nhân NMCT thành dưới ĐTĐ trở về bình thường (ST đẳng điên và mất sóng Q), trong khi đó chỉ có 10,3% bênh nhân NMCT thành trước mất sóng Q trên ĐTĐ sau quá trình theo dõi [18]. Tuy nhiên, triêu chứng cơ năng trên lâm sàng, chức năng tâm thu thất trái trên siêu âm tim của nhóm bênh nhân còn sóng Q và mất sóng Q trên ĐTĐ sau 12 tháng theo dõi như thế nào thì chưa thấy có môt công trình nghiên cứu cụ thể và chi tiết nào đề cạp đến.

Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bênh lý tim mạch nói chung và bênh nhồi máu cơ tim nói riêng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Biến đổi điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da" nhằm hai mục tiêu:

1.     Nghiên cứu những biến đổi trên ĐTĐ sau 12 tháng của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da.

2.     Tìm hiểu mối liên quan giữa một số biến đổi trên điện tâm đồ với triệu chứng cơ năng trên lâm sàng, chức năng tâm thu thất trái trên siêu âm tim ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Những biến đổi trên ĐTĐ sau 12 tháng của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da. ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LVTHSY 0385
Loại tài liệu
    Winzip File (.zip)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO