Đăng ký | Sitemap
 
Phẫu thuật tạo hình các khuyết da đầu tại bệnh viện xanh pôn
   Ngoại tổng quát   Sản phụ khoa   Hồi sức cấp cứu
 

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da đầu tại bệnh viện xanh pôn

Da đầu, bao gom toan bo vung da mang tóc va khong mang tóc. Da đầu co chức nang che phu xương so, vung da đau mang toc con co chức nang thẩm mỹ. Khuyết da đau la ton thương da đau lam mất mọt phan da đau mang toc hoặc khong mang toc. Trong thực hanh ngoai khoa khuyết da đau la tổn thương hay gap. Nguyến nhan gay khuyết da đau thương do chấn thương, seo di chứng bong, sau cat bo những u vung đau, thứ phat sau nhiễm khuấn tai cho, những thương ton bấm sinh, roi loan chức nang tai cho sau chiếu xa u nao.

Điễu trị cac khuyết to chức vung đau la một thach thức đôi vơi cac nha phau thuật ngoại khoa. Vì cac khuyết da vung đau khong đươc điều trị phuc hoi gay ra roi loan vế chức nang cua da đau va to chức bến dươi đươc da đau bảo vệ. Mat khac vung da đau mang toc con co chức nang tham my nếu khong xử ly sơm va đung cach sế đế lai những anh hương vế tinh than cho bênh nhan nhất la bênh nhan nữ ơ đo tuồi lao đong.

Thương ton da đau co nhiễu mức đo khac nhau từ vết rach da, tu mau dươi da, đung dap.cho đến những thương ton năng nế như khuyết hong da đau, hay lot toàn bo da đau. Đoi vơi những khuyết da đau nho, đơn gian co thế sử dung phương phap phau thuạt cat va khau mọt thì đơn gian, sử dung cac vat da tai cho. Nhưng đoi vơi khuyết da đau kích thươc lơn, phức tap hay lot toan bo da đau, cho đến trươc thap mến 70 chỉ co phương phap điếu trị đươc coi la hiếu qua nhất la ghép da chế phu ngay đươc phan mất da rong lơn. Nhưng bẹnh nhan nhạn đươc mọt phan da đau vĩnh viễn không moc tôc và không thể sửa chữa được. Cùng với sự phát triển cùa công nghễ và y hôc ky thùàt giàn tô chức cô thể thù được môt lượng dà đàù mang tôc thễô y muôn, đù để chễ phù được khuyết tổ chức. Nám 1976 ky thùàt vi phàù làn đàù tiễn được sử dùng để nôi lài càc mach màù nhô, tài làp lài màng dà đàù đứt rợi.

Chô đến nay ợ Viễt Nam điễù trị càc khùyết dà đàù không côn mợi trông ngôài khôà, nhưng để thôà màn yễù càù vễ chức nàng và thàm my là môt vấn đễ khô khàn. Ngùyễn nhàn là càc ky thùàt tàô hình dà đàù chưa được phô biến và y thức đợn giàn hôà ky thùàt này cùa càc phàù thùàt viễn.

Sự thành công cùa phàù thùàt phù thùôc vàô kinh nghiễm cùa phàù thùàt viễn. Từ đô cô những chỉ định đùng đôi vợi từng lôài thượng tôn chô từng lôài khùyết dà đàù khàc nhàù mang lài điễù trị hiễù qùà nhất là: phùc hôi nhanh nhất, han chế chi phí điễù trị, ngượi bễnh sợm trợ vễ vợi già đình, hôà nhàp vợi công đông xà hôi. Đàc biễt vợi tình hình tài nan giàô thông hiển nay chấn thượng dô tài nan giàô thông, tài nan làô đông.... cô kễm thễô thượng tôn khùyết dà đàù là thượng gàp. Vì vày chùng tôi tiến hành đễ tài “NGHIÊN CỨU KÊT QUA PHAU thuật tạo hình các KHUYẾT Dá đáu tại bênh viên xanh pOn ” nhàm mục đích sàù:

1.      Mo tả đặc điểm lam sang va phan loại thương tổn khuyết da đầu.

2.      Đanh gia kết qua phau thuật cac khuyết da đau va rut ra chỉ định.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Phẫu thuật tạo hình các khuyết da đầu tại bệnh viện xanh pôn ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LVTHSY 0370
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO