Đăng ký | Sitemap
 
Quan niệm mới về tình yêu và tình dục của phụ nữ di cư trẻ trong bối cảnh đô thị hiện nay ở Việt Nam và các nguy cơ tình dục
 

Quan niệm mới về tình yêu và tình dục của phụ nữ di cư trẻ trong bối cảnh đô thị hiện nay ở Việt Nam và các nguy cơ tình dục

Nam 1986 chính phu Việt Nam chuyển đổi nen kinh te quộc giạ tư một nền kinh te tư cung tư cấp theo hương thị trương định hương xạ hội chu nghĩạ, lan sóng di cư cua những ngươi phu nư trề tư cạc tỉnh phía bắc Viet Nam ve Hạ Nội lam cóng nhân tại cạc nhạ may vơi khạộ khát chó sư giàu có vạ hiên đại hộạ đất nươc. Mục tiêu: tìm hiểu bối canh cuộc sống cua những người phu nư tre di cư tạc động len he tư tương tình duc vạ anh hương đen cạc vấn đe sưc khỏe sinh san. Đôi tượng va phương pháp nghiên cứu: nghiên cưu đien dạ được tiến hạnh trộng vộng sau thang tại khu vực ngộại thạnh Hạ Nội với Nư công nhan di cư tre ngộại tỉnh tủ’ 18 - 24 tuổi, sống tại cạc khu nhạ trộ vạ lạm việc tại nhạ may may Sông Hồng, Lộng Bien, Hạ Nội. Phương phạp nghiên cưu bạộ gộm quan sạt không tham dự, thảộ luận nhộm vạ phộng vấn đien dạ nham ghi chep lại trai nghiẹm cuộc sống cua ngươi nư cộng nhằn di cư tre tại một vung ngộại thạnh Hạ Nội.

Kết quá: mạng lưới xạ hội ơ thạnh phố đạ đẩy ngươi phu nư tre di cư rạ khỏi mạng lưới truyền thộng cua cạc mộ'i quan he rạng buộc với chạ me, hạng xộm lạng giềng vạ hộ tộc tại lạng que. Bán luán: mạng lưới xạ hội mới vạ the che' xạ hội tạộ rạ luồng tư tương ve tình duc "lãng mạn" khi mạ sự1 phạ tạp giữạ cai cũ vạ cai mơi, đẩy ngươi phu nư tre vằộ cạc nguy cơ mắc cạc vấn đe sưc khộe sinh sạn vạ tình duc trộng bộ'i cạnh thạy đổi cua nen vặn hộạ tộằn cầu.

 

Nam 1986, chính phủ Việt Nam quyết định chuyển đổi nến kinh tế" quốc gia từ nến kinh tế" tự cung tự cap sang nến kinh tể" thị trường định hướng xa hổi chủ nghĩa. Ha Nổi đổi mặt vời nhiều thay đổi vế mạt van hổa, kinh tế, chính trị va xa hổi đế điếu chỉnh nến kinh tế" tự cung tự cap hổi nhập vaổ cuổc đổi mời vế kinh tế. Dổ vay, nhiếu người nự trế tự cac tỉnh phía Bac xung quanh Ha Nổi di cự lến thanh phổ"’ vời khaổ khat tang thu nhap va hiến đai hổa. Vì vay, nghiến cựu nay nham mục tiêu:

Khám phái bôi cảnh cuôc sông cua người nư công nhân trê vá hê tư tưởng lẳng mạn trong bôi cảnh di cư cuá nư công nhán.

Bai báơ nay nhan manh sự thay đổi hế tự tựờng tình duc đựờc gọi la "tình yếu lang man" dơ sự thay đổi cua qua trình toan cau hổa va van hóa đai chung tac đổng lến cac van đế sực khởế sinh san va nguy cờ tình duc cua hợ.

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Quan niệm mới về tình yêu và tình dục của phụ nữ di cư trẻ trong bối cảnh đô thị hiện nay ở Việt Nam và các nguy cơ tình dục ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01615
Loại tài liệu
    Winrar File (.rar)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO