Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Thực trạng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở một số xã của 3 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu
 

Thực trạng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở một số xã của 3 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu

Tiếp cạn nguon nước sạch vạ nhạ tiêu hợp vệ sinh lạ một trong những yếu tộ' quan trong trong việc phòng chong bệnh tạt vạ nạng cạo sức khoe cuạ cọng đồng, đặc biệt lạ cạc cộng đồng co trình đọ văn hộạ thấp, phong tục tạp quán lạc hậu. Mục tiêu: mo tạ thực trạng sư dung nguon nươc vạ cạc công trình vệ sinh trong cọng đong dạn cư ở một số' xa cua 3 tỉnh Điện Bien, Lao Cai va Lai Chau. Đôi tượng va phương phàp nghiên cứu: nghiện cứu mo tạ cắt ngạng tiến hạnh tại 9 xạ thuộc 3 tỉnh miện núi phíạ Bắc Việt Nạm. Ket qua va bàn luận: cạc kệ't quạ chính thu được cho thấy ty lệ ho giạ đình tiệp cận nguồn nước sạch vạ co nhạ tiệu, chuộng giạ suc hơp vệ sinh lạ rất thấp. Cạc cong trình cung cấp nước tập trung do nhạ nước đầu tưxạy dựng khong phạt huy được hiệu quả do thiếu sư quản lý, giạm sạt vạ chưạ huy động được sư thạm giạ cuạ cộng đổng. Do hạn chệ' vệ thời giạn vạ kinh phí nện trong nghiện cưu nạy chưạ khạộ sạt được mối liện quạn giữạ điệu kiện vệ sinh mội trương vạ thực hạnh vệ sinh cạ nhạn kém đến sức khộệ cộng đổng. Cạc nghiện cứu tiệ'p thệộ đệ tìm hiểu nguyện nhân chính vạ tư độ đệ xuạ't cạc giại pháp hợp ly nhầm cậi thiện điệu kiện vệ sinh mội trường vạ thực hạnh vệ sinh cạ nhạn trong cộng động nạy lạ thực sụ1 cạn thiết.

Sử dụng nước sạch va công trình vệ sinh la những yệụ tô” cớ ban nhạt nham đảm bạô sức khôệ va chất lướng cụôc sông cua con ngưới. Ngụôn nước va công trình vệ sinh cô lien quan trực tiếp tới nhiệụ bệnh dịch như ta, lỵ, thướng han, tiệụ chay, nhiệm giụn... la nhưng bệnh cô ty lệ mac caô trông công đông.

Thệô sô"’ liệụ cụạ Chướng trình qụôc gia vệ Nước sạch va Vệ sinh môi trướng nông thôn, hiện nay cô hớn 70% dan sô” nông thôn đang sư dụng nước không đáp ứng các chỉ sô” vệ sinh cớ ban va cô đến môt nưa sô” hô gia đình ớ nông thôn không cô nha vệ sinh. Mục tiệụ cụạ chướng trình đến nam 2010 cô 85% dan sô" nông thôn sư dụng nước sạch va đến 2020, 100% dan sô" nông thôn sư dụng nước sạch, 70% sô” hô gia đình ớ nông thôn cô nha tiệụ hớp vệ sinh.

Trông khụôn khổ Chướng trình mục tiệụ qụôc gia vệ nước sạch va vệ sinh môi trướng nông thôn gia đôạn 2006 - 2010, tô chức SNV hô trớ chô 3 tỉnh vụng Tay Bạc la Lạô Cai, Lai Chậụ va Điện Biện nham nang caô nang lưc cụạ cạc tỉnh trông việc triển khai cô hiệụ qụạ, nang sụất va bện vưng cạc dịch vụ nước sạch va công trình vệ sinh.

Mục tiệụ chướng trình nước sạch va vệ sinh môi trướng cụạ tể chưc SNV la nham gôp phan cai thiện tình trang sưc khôệ va đới sông cụạ ngưới dan nghệô thông qụa việc tiếp cạn cô hiệụ qụạ, nang sụất va bện vững với cạc dịch vụ vệ sinh, công trình vệ sinh va ngụôn nước an toan.

Đẩ đạt đước mục tiệụ cụạ chướng trình, môt điệụ tra cớ ban nham thụ thạp cạc sô” liệụ ban đạụ dưạ trện cạc chỉ sô” cụạ chướng trình sệ đước tiến hanh ớ cạc vụng nông thôn cụạ 3 tỉnh Lạô Cai, Lại Chạụ vạ Điện Biện. Mục tiêu:

Mo ta thực trang cung cấp nước sạch va vệ sinh môi trường ở một sô' xạ cua 3 tỉnh Điện Biên, Làô Cai va Lai Châu.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Thực trạng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở một số xã của 3 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01469
Loại tài liệu
    Winrar File (.rar)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO