Đăng ký | Sitemap
 
Tình hình mắc cường giáp trạng sau bổ sung i-ot và các yếu tố liên quan
   Chẩn đoán hình ảnh   Điện tim, điện não   Xét nghiệm và Test
   Siêu âm   Hóa sinh   Nội soi
 

Tình hình mắc cường giáp trạng sau bổ sung i-ot và các yếu tố liên quan

 Vào đầu những năm 1990, thiếu i-ốt đã tác động lôn gần 1/3 dân số trên thế giới gây ra những hậu quả rất nạng nề như làm tăng tý lệ sảy thai, đẻ non, thai chết lưu, tử vong chu sinh, gày ra đần độn, châm phát triển trí tuệ, thicu năng giáp, bướu cổ,„. Các nghiên cứu về kết quả thai sản ở những phụ nữ bị thiểu năng giáp đuợc điều trị và khớng được điều irị cho thấy tỷ lệ sảy thai tự nhiên và thai chết lưu là 36,8%, tỷ lệ đẻ non là 4,4% ở nhóm không được điều trị so với các tý lệ tưưng ứng là 2,3% và 0% ở nhóm được điều trị. Những nghiên cứu dịch tễ học vẻ các rối loạn do thiếu i-ốt (CRLDTI) cũng cho thấy phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ có tình trạng thiểu năng giáp rõ ràng hoạc dưới lâm sàng tương đối phổ biến ờ những vùng bị thiếu i-ốt nặng. Nghiên cứu ảnh hưởng của thiếu i-ốt đối với sự phát triển trí tuệ và vận động của trẻ em cho thấy trỏ em sống ở khu vực thiếu i-ốt có thương số trí tuệ (IQ) và khả năng vận động đểu thấp hơn so với những trẻ em cùng lứa tuổi sống ở những vùng đủ i- ốt[36],[40], [51], [71], [99].

Nhận thức mức độ nguy hiổm của thiếu hụt i-ôì đối với sức khoẻ chung cùa cộng đổng, tại Hội nghị thượng đỉnh của thế giới vì trẻ em nãm 1990» Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Hội đổng quốc tế phòng chống các rối loạn do thiếu i-ốt (ICCIDD) đã đưa ra khuyến cáo cần bổ sung i-ốt vào chế độ ăn hàng ngày của những quần thế có nguy cơ bị thiếu i-ốt và muối i-ốt được xem là giải pháp bổ sung i-ốt hữu hiệu nhất. Tổ chức Y tế the giới cũng khuyến cáo các nước bị ảnh hường cần phải thiêì lập chương trình phòng chống CRLDTI và chương trình phòng bệnh này phải được sự cam kết và ủng hộ của chính phủ. Rất nhiều quốc gia trôn thế giới đà thực hiện khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Trong số 130 quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiếu i-ốt, đã có 105 quốc gia có bộ khung quốc gia điều hành hoạt động phòng chống các rối loạn do thiếu i-ô't, 102 quốc gia đã xày dựng kế hoạch hành động, 98 quốc gia đã có luật về vấn đẻ này và có tới 68% quần thể có nguy cơ đã được sử dụng muối i-ốt [50].

Tại Việt Nam, thiếu i-ốt ở khu vực miền núi đã được phát hiộn từ nhiẻu năm nay. Năm 1993, lần đầu tiên điều tra cấp quốc gia về tình hình thiếu i-ốt dã đuợc tiến hành với sự tham gia của các chuyôn gia của Tổ chức Y tế thế giới, cuộc điều tra đã đưa ra những kết luận thiếu i-ốt là một vấn đề cấp bách đối với sức khoẻ cộng đổng ở Việi Nam vái 94% dân cư có nguy cơ, thiếu i-ốt không chỉ tồn tại ở vùng núi mà còn tồn tại ò cả khu vực đồng bằng [46]. Dựa vào những kêì quả nghicn cứu này, hoạt động phòng chống CRLDTI từ chỏ chi tập trung vào khu vực miền núi và trung du (1970) nay đã được triển khai trôn phạm vi toàn quốc (1995). Ngày 10 tháng 4 năm 1999, Chính phù đã ban hành Nghị định 19/1999/NĐ-CP» theo đó tất cả muối sử dụng cho người ăn và chế biến thực phẩm đều phải là muối i-ốt.

Với những cố gắng cùa từng quốc gia riéng biệt và của các tổ chức quốc tế trong hành động phòng chống CRLDTI, tình trạng thiếu hụt iốt đã được thanh toán và đẩy lùi ở nhiều quốc gia. Mỹ La Tinh là khu vực có nhiều tiến bộ nhất trong viộc phòng chống CRLDTI, 9/10 quốc gia trong khu vực đã có thu nhập i-ốt Iren 100 |ig/ngày, hơn 90% hộ gia đình đã sử dụng muối i-ốt. Châu Phi đã có 10 quốc gia đạt mức i-ốt niệu 100 ịig/ngày. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc có trôn 90% hộ gia đình sử dụng muối iốt, Việt Nam hiộn có 88% hộ gia đình sử dụng muối iốt và số người có nguy cơ thiếu Lốt chỉ còn dưới 40% [4], [90], [96].

Cùng với những thành công do việc sử dụng muối i-ốt mang lại trong thanh toán CRLDTI là sự xuất hiện và đang có chiều hướng gia tăng của một số tinh trạng bệnh lý mới của tuyến giáp, trong đó đáng chú ý là tình trạng nhiẽm độc giáp - cường giáp trạng. Cường giáp trạng tãng nhiểu ở những vùng trước đây bị thiếu i-ốt nặng mới được bổ sung i-ớl, đặc biệl ớ những nưi mà việc giám sát chất lượng muối i-ốt kém, mức i-ốt irộn vào muối quá cao và việc đưa i-ốt vào sử dụng trong cộng đổng tương đối đột ngột [52], [56], [82], [97].

Những biểu hiộn vé một số bệnh lý tuyến giáp xuất hiện sau khi bổ sung i-ốl, đặc biệt là cường giáp trạng là một trong số những hậu quả không mong muốn có thể gặp ở một tỷ lệ nào đó, cho dù rất nhỏ, song cũng rất cần biết tỷ lộ đó là bao nhiêu ở những vùng đã phủ muối i-ốt từ lâu và vùng mới phủ muối i-ốt. Đồng thời, những người làm công tác y tế cũng cần biết những nguyên nhân thực sự cua tình trạng cường giáp sau bổ sung i-ốt, các yếu tố nào có thể làm tăng nguy cơ mắc cường giáp, mức độ ảnh hường của các yếu tố đó ra sao. Đó chính là những lý do để chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứii tình hình mắc cườìig giáp trạng sau bổ sung i-ốt và các yếu tố ỉién quan” với các mục tiêu sau:

ì. Xác định tỷ Ịệ mắc bệnh cường giáp trạng tại vùng mới được sử dụng muối i-ốt và vùng đã sử dụng muối i-ốỉ liên tục từ nhiều năm nay;

2. Tìm hiểu nguyên nhân gáy bệnh cường giáp trạng ở hơi vừng nghiên áùỉ và vai trò của mội số yếu tố liên quan đổi với trạng thúi bệnh lý này.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Tình hình mắc cường giáp trạng sau bổ sung i-ot và các yếu tố liên quan ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LATS 0014
Loại tài liệu
    Winrar File (.rar)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO