Đăng ký | Sitemap
 
Tỷ lệ hiện mắc khuyết tật tại Chí Linh năm 2007
 

Tỷ lệ hiện mắc khuyết tật tại Chí Linh năm 2007

Tỷ lệ hiện mắc khuyết tật là số người bị khuyết tật trong tổng số dân cư của một cộng đồng tại một thời điểm nhất định, thường tính theo năm. Sau thập kỷ dành cho người khuyết tật (1983 - 1992) do Liên Hiệp Quốc phát động, các nghiên cứu về khuyết tật càng ngày càng tăng và thậm chí ở một số nước, điều tra khuyết  tật đã được đưa vào nội dung của điều tra quốc gia và được tiến hành định kỳ [5; 6; 9; 10]. Các số liệu điều tra cho thấy, tỷ lệ hiện mắc khuyết tật rất khác nhau giữa các quốc gia và ngay cả trong một quốc gia cũng rất khác nhau. Tại Mỹ, năm 1993 ước tính tỷ lệ hiện mắc là  19,4% trong đó  khoảng  một  nửa  là khuyết  tật nặng.  Theo điều  tra tại  Guyana năm  2002, tỷ  lệ NKT tại đây là 2,2% dân số. Các nghiên cứu này cũng cho thấy tỷ lệ khuyết tật thay đổi theo tuổi và theo giới [6; 9].

Tại Việt Nam, theo điều tra năm 2004 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), tỷ lệ khuyết tật tại Việt Nam là 6,34% dân số, tỷ lệ khuyết tật nặng ước tính khoảng 1,8% dân số [1]. Nghiên cứu tại một số địa phương như Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa… đã cho các tỷ lệ rất khác nhau và dao động trong một khoảng rộng từ 2% - 10% [12].

Chí Linh là một huyện đồng bằng bắc bộ thuộc tỉnh Hải Dương bao gồm 17 xã với trên 140.000 dân và nằm trong vùng có tốc độ đô thị hóa cao. Tại đây Trường Đại Học Y tế Công Cộng Hà Nội đang thử nghiệm  một  chương trình giám  sát  dân số và dịch tễ học định kỳ tại 7 xã và thị trấn trong huyện (CHILILAB) nhằm làm nền cho các nghiên cứu về sức khỏe và tìm hiểu mối tương quan giữa các yếu tố sức khỏe và sự thay đổi về các yếu tố kinh tế xã hội của huyện. Mục tiêu:

Xác  định tỷ  lệ  hiện  mắc  khuyết  tật  và  mối liên quan đến một số yếu tố dân số - xã hội tại CHILILAB.

I. ĐỐI   TƯỢNG   VÀ   PHƯƠNG   PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là toàn bộ dân cư thuộc CHILILAB bao gồm ba thị trấn (Sao Đỏ,  Phả  Lại,  Bến  Tắm)  và  bốn  xã  (An Lạc,  Văn An, Lê lợi, Hoàng Tiến). Thời gian tiến hành điều tra là từ tháng 5/2007 đến hết tháng 7/2007. Thiết kế  nghiên  cứu  là  điều  tra  cắt  ngang  toàn  bộ 65.438 người thuộc 17.163 hộ dân sống trong địa bàn  nghiên  cứu  (CHILILAB) trong giai đoạn  điều tra vòng  9 của  Chương trình giám  sát  dân  số  và dịch tễ học. Nghiên cứu sử dụng định nghĩa về khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật của Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG). Khiếm khuyết là sự mất  mát,  thiếu  hụt  hay bất  bình thường  về  cấu trúc,  sinh lý,  giải  phẫu  hoặc  chức  năng.  Giảm chức năng là sự giảm hay mất một chức năng nào đó do khiếm khuyết gây ra. Tàn  tật  là tình trạng do khiếm khuyết và giảm khả năng làm cho một người không thực hiện được vai trò của mình trong gia đình và xã hội mà một người cùng giới, cùng tuổi, cùng địa phương làm được.

Nghiên  cứu  sử  dụng  các  câu  hỏi  phát  hiện người khuyết tật của Tổ chức Y tế Thế giới đã được sử dụng rông rãi trong chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở Việt Nam và cũng đã được nhóm nghiên cứu thử nghiệm trên 29 hộ gia đình với độ tin cậy cao [3]. Điều tra khuyết tật sử dụng toàn bộ hệ thống điều tra và giám sát của CHILILAB bao gồm 50 điều tra viên và 9 giám sát viên của CHILILAB được chọn từ bảy xã trong hệ thống. Tập huấn cho điều tra viên được tiến hành trong hai ngày trong đó có một buổi điều tra viên được  hướng  dẫn  cách  sử  dung bộ  câu  hỏi  và  ba buổi  thực  hành  điều  tra có  rút  kinh nghiệm  sau mỗi lần thực hành. Giám sát thu thập số liệu được thực hiện liên tục trong hai tuần đầu tại  địa bàn nghiên cứu và giám sát bất chợt trong những tuần sau đó bằng cách bắt thăm 10 - 15 phiếu và đi phỏng  vấn  để  kiểm  chứng  thông  tin trong các phiếu đã làm. Các số liệu điều tra được nhập liệu viên của CHILILAB nhập vào máy tính kết nối với số liệu của điều tra dân số - dịch tễ học tiến hành cùng thời gian điều tra khuyết tật. Số liệu này được sử lý bằng chương trình SPSS 10.0 và dùng kiểm định ÷2 – khi bình phương để tìm sự khác biệt về tỷ  lệ  khuyết  tật  theo các  yếu  tố  dân  số  - xã  hội (giới, tuổi, văn hóa, dân tộc…).

 

Điều tra tỷ lệ khuyết tật đang ngày càng được quan tâm và đã có nhiều đóng góp cho việc cải thiện tình hình cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật. Mục tiêu: mô tả tỷ lệ khuyết tật tại các điểm dân cư trong Hệ thống theo dõi Dân số và Dịch tễ học huyện Chí Linh (CHILILAB), tỉnh Hải Dương năm 2007. Phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang ba thị trấn và bốn xã của CHILILAB với dân số là 65.438 người, sử dụng bộ câu hỏi phát hiện người khuyết tật của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả và kết luận: tỷ lệ khuyết tật tại Chí Linh là 28,2% dân số trong đó có sự khác biệt rõ ràng giữa vùng thị trấn (29,7%) và nông thôn (26,4%). Tỷ lệ khuyết tật tăng lên theo tuổi: người ≤ 60 tuổi có tỷ lệ khuyết tật là 81,8%; 40 - 59 tuổi là 58,2%; <40 tuổi là 8 - 9%. Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ khuyết tật cao ở vùng nông thôn, ở nữ giới, ở hộ nghèo, ở người mù chữ hoặc chỉ biết đọc biết viết.

 

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Tỷ lệ hiện mắc khuyết tật tại Chí Linh năm 2007 ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01243
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO