Đăng ký | Sitemap
 
Tài liệu Y cơ sở
Trang chủ » Tài liệu Y cơ sở
   Sinh lý   Di truyền   Giải phẫu
   Ký sinh trùng   Dược học   Miễn dịch học
   Sinh lý bệnh

SỬ DỤNG Ô TÌM KIẾM Ở DƯỚI ĐỂ TRA CỨU TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ HƠN

Nghiên cứu nguồn nhân lực dược tại các cơ sở điều trị công lập khu vực Tây Nguyên.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) giai đoạn 2009-2013.pdf
...
2  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Phân tích sử dụng thuốc tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng năm 2013.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Nghiên cứu hoạt động phân phối thuốc tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco năm 2013.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Đánh giá thực trạng và áp dụng một số giải pháp để hướng tới tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc - GLP của Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng năm 2013.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng năm 2013.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) năm 2013.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
So sánh kết quả đấu thầu thuốc theo thông tư 01 và thông tư 36 trong năm 2013 và 2014 tại Sở Y tế Đà Nẵng.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực dược và xác định nhu cầu nhân lực dược tại Khoa Dược của các bệnh viện công lập tỉnh Thái Nguyên.pdf
...
1  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm
Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc tại Bệnh viện Nông Nghiệp năm 2013.pdf
...
0  lần tải.    
 Kiểu file:   (.pdf)
 Mã tài liệu: 
  Người gửi: quocphong.nguyen
  Mức phí:    30.000 điểm

Next Page

Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO