Đăng ký | Sitemap
 
Sách hay - Tài liệu Y học | Tài liệu Y Khoa | Thư viện Y Khoa ...
Điều khoản thành viên

YÊU CẦU VỀ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN:

 • Chỉ sử dụng các thông tin trên theo mục đích cá nhân.
 •  Cấm phát tán bất cứ tài liệu, văn bản, phần mềm có nội dung không hợp pháp do nhà nước quy định.
  THỎA THUẬN VỀ BẢN QUYỀN
Các nội dung trên trang web gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, Video (dưới dạng các file đính kèm) và các tính năng tương tác khác... trách nhiệm thuộc về người đăng tải lên hệ thống. Chính vì vậy, khi bạn đăng một tài liệu lên hệ thống thì bạn cần chắc chắn rằng bạn được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và tài liệu đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền. Quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới trang web thuộc về chúng tôi. Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Bạn đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.
  
THỎA THUẬN VỀ ĐĂNG TÀI LIỆU
Chúng tôi luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các tài liệu hoặc các nội dung khác nhằm mục đích chia sẻ cộng đồng. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web thuvientructuyen.vn.
 
BẠN CAM KẾT RẰNG
 1. Bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép thuvientructuyen.vn sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải;
 2. bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.
 3. Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste thuvientructuyen.vn, bạn chuyển quyền này cho thuvientructuyen.vn. Khi đó thuvientructuyen.vn sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ tài liệu, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài liệu cho công việc biên soạn để đưa lên trang web.
 4. Bạn cũng cho phép người sử dụng trang web thuvientructuyen.vn quyền sử dụng (không giới hạn) việc; chỉnh sửa lại, phân tán, nội dung của tài liệu bạn đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

 QUY ĐỊNH KHÁC

               Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. thuvientructuyen.vn không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Ban quản trị sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này chúng tôi  có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
                Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:
 • Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.
 • Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.
 • Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).
 • Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.
 • Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.    

Các thông tin trên xin vui lòng gửi về hộp thư info@thuvienykhoa.vn

 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO